Ο/Η Θανών/ούσα: Σαλούστρος Εμμανουήλ Γ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣαλούστρος Εμμανουήλ Γ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος85
ΑσθένειαΑποπληξία εγκεφαλική
Ημ/νία Θανάτου1898 03 25 1μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 03 25
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΒιομήχανος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως162
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΡουσάκης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)