Ο/Η Θανών/ούσα: Βαμβακούση Ευφροσύνη Στ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒαμβακούση Ευφροσύνη Στ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣτέφανος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ
Ηλικία Θανόντος4
ΑσθένειαΝεφρίτις
Ημ/νία Θανάτου1898 03 23 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 03 24
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως160
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧέλμης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΑνδρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)