Ο/Η Θανών/ούσα: Πολίτου Ζηνοβία Δ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠολίτου Ζηνοβία Δ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣταυρούλα
Ηλικία Θανόντος14
ΑσθένειαΝεφρίτις χρ.
Ημ/νία Θανάτου1898 03 19 1μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 03 20
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως154
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)