Ο/Η Θανών/ούσα: Χ"Θεοδοσίου Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧ"Θεοδοσίου Ιωάννης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜιχαήλ
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Πολίτου
Ηλικία Θανόντος11 μην
ΑσθένειαΠλευρίτις
Ημ/νία Θανάτου1877 03 11 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 03 12
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως114
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧ" Θεοδοσίου Μιχαήλ Ι.
Ηλικία Δηλούντος33
Πατρίδα ΔηλούντοςΚύπρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΠατήρ