Ο/Η Θανών/ούσα: Ριζάκης Δημήτριος Α.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΡιζάκης Δημήτριος Α.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(Γαρουφαλιά)
Ηλικία Θανόντος55
ΑσθένειαΑποπληξία εγκεφαλική
Ημ/νία Θανάτου1898 03 18 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 03 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟινοπώλης
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως152
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤζωρτζόπουλος Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος65
Πατρίδα ΔηλούντοςΑγραφα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΞενοδόχος
ΣυγγένειαΦίλος