Ο/Η Θανών/ούσα: Ροδίτη Μαλαματένια

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΡοδίτη Μαλαματένια
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος55
Ασθένεια;
Ημ/νία Θανάτου1877 02 04
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 03 10
Πατρίδα ΘανόντοςΚυδωνίαι
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος[θ]
Αριθμός Πράξεως113
ΠαρατηρήσειςΔημ. Νοσ.

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο Δηλούντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Δηλούντος(μη ορισμένο)
Πατρίδα Δηλούντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕπιστάτης του Νοσοκομείου
Συγγένεια(μη ορισμένο)