Ο/Η Θανών/ούσα: Λάμπρου Δέσποινα Δημ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛάμπρου Δέσποινα Δημ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος93
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1898 03 11 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 03 12
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως137
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧατζηγιάννης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος19
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝεωκόρος
Συγγένεια(μη ορισμένο)