Ο/Η Θανών/ούσα: Αποστολίδης Αντώνιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑποστολίδης Αντώνιος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1898 03 10 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 03 11
Πατρίδα ΘανόντοςΨαρρά
Επάγγελμα ΘανόντοςΥπάλληλος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως132
ΠαρατηρήσειςΠτωχοκ.*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑρβανίτης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος70
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
Συγγένεια(μη ορισμένο)