Ο/Η Θανών/ούσα: Αγκανάκης Μάρκος Μαν.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγκανάκης Μάρκος Μαν.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜανούσος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑννα Σταμπαζάκη
Ηλικία Θανόντος15 μη
ΑσθένειαΓρίπη επιδημική
Ημ/νία Θανάτου1898 03 09 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 03 10
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως126
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠερακάκης Εμμανουήλ
Ηλικία Δηλούντος39
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαφεπώλης
ΣυγγένειαΘείος