Ο/Η Θανών/ούσα: Ζουγανέλη Γραμματική Στ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΖουγανέλη Γραμματική Στ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣτέφανος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος11
ΑσθένειαΛύσσα
Ημ/νία Θανάτου1898 03 09 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 03 10
Πατρίδα ΘανόντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΘανόντοςΜαθήτρια*
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως124
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤσουβάλας Μιχαήλ
Ηλικία Δηλούντος53
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργατικός*
Συγγένεια(μη ορισμένο)