Ο/Η Θανών/ούσα: Φωτεινός Αντώνιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦωτεινός Αντώνιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΦώτης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣοφία Νομικού
Ηλικία Θανόντος08 μην
ΑσθένειαΠλευρίτις
Ημ/νία Θανάτου1877 03 06 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 03 07
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως110
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΦωτεινός Φώτης
Ηλικία Δηλούντος27
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΖαχαροπλάστης
ΣυγγένειαΠατήρ