Ο/Η Θανών/ούσα: Μπογαζιανός Νικόλαος Δημ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜπογαζιανός Νικόλαος Δημ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος40
ΑσθένειαΑνεπάρκεια αορτήρος
Ημ/νία Θανάτου1898 03 04 7πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 03 04
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΥπάλληλος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως110
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος31
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)