Ο/Η Θανών/ούσα: Γκίκας Κωνσταντίνος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓκίκας Κωνσταντίνος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος55
ΑσθένειαΑιφνίδιος θάνατος
Ημ/νία Θανάτου1898 02 24 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 02 25
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΝαυλομεσίτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως100
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤσουκάτος Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος70
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ
Συγγένεια(μη ορισμένο)