Ο/Η Θανών/ούσα: Κωστάλα Ειρήνη Αλ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚωστάλα Ειρήνη Αλ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑλέξανδρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Χάλαρη
Ηλικία Θανόντος6
ΑσθένειαΑνεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδ.
Ημ/νία Θανάτου1898 02 25 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 02 25
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.?
Αριθμός Πράξεως98
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧάλαρης Ευάγγελος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΧρωματιστής
ΣυγγένειαΘείος