Ο/Η Θανών/ούσα: Αθηναίος Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑθηναίος Ιωάννης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣύζ:Ειρ.Πισσία
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣταματούλα
Ηλικία Θανόντος58
ΑσθένειαΛαρυγγίτις, φθίσις
Ημ/νία Θανάτου1898 02 23 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 02 24
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΞυλέμπορος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [Αρ]
Αριθμός Πράξεως94
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαριώτης Ζαχαρίας
Ηλικία Δηλούντος34
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)