Ο/Η Θανών/ούσα: Ψυχάλη Σταματούλα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΨυχάλη Σταματούλα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Σκλαβούνου
Ηλικία Θανόντος50 ημ
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1876 06 04 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 04
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως280
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΨυχάλης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΥδρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΤυποβαφεύς
ΣυγγένειαΠατήρ