Ο/Η Θανών/ούσα: Αγγελική \ Εκθετο

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγγελική \ Εκθετο
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος7 μην
ΑσθένειαΕκλαμψία
Ημ/νία Θανάτου1898 02 02 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 02 03
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως62
ΠαρατηρήσειςΕκθ* ΝΟΣ*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος86
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)