Ο/Η Θανών/ούσα: Σιγάλας Γεώργιος Νικ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣιγάλας Γεώργιος Νικ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος35
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1898 02 02 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 02 03
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΕργάτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [Αρ]
Αριθμός Πράξεως61
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤυρναβίτης Χρήστος
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΘερμαστής
ΣυγγένειαΣυγγενής