Ο/Η Θανών/ούσα: Χαρβαλιά Αικατερίνη Γ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧαρβαλιά Αικατερίνη Γ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚυριαξή Δεγαϊτα
Ηλικία Θανόντος8 μην
ΑσθένειαΒρογχοπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1898 01 31 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 01 31
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως54
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧαρβαλιάς Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος54
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚηπουρός
ΣυγγένειαΠατήρ