Ο/Η Θανών/ούσα: Λιβανού Ευαγγελίτζα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛιβανού Ευαγγελίτζα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣτυλιανός
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠαρασκευούλα Ελευθερίου
Ηλικία Θανόντος03
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1877 03 05 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 03 06
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως104
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΕλευθερίου Μαυρουδής
Ηλικία Δηλούντος26
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛεμβούχος
ΣυγγένειαΘείος