Ο/Η Θανών/ούσα: Πετσίμας Κωνσταντίνος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠετσίμας Κωνσταντίνος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος65
ΑσθένειαΑποπληξία εγκεφαλική
Ημ/νία Θανάτου1898 01 24 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 01 24
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΑλιεύς
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως44
ΠαρατηρήσειςΝοσοκ.*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος86
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)