Ο/Η Θανών/ούσα: Βασιλειάδη Κυριακή Μιχ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒασιλειάδη Κυριακή Μιχ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΠνευμονία χρ.
Ημ/νία Θανάτου1877 03 05 9πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 03 05
Πατρίδα ΘανόντοςΝάξος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Μ. Βασιλειάδης [θ]
Αριθμός Πράξεως103
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜάνεσης Αγάπιος Ιω.
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΚύθνος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΡάπτης
ΣυγγένειαΓαμβρός