Ο/Η Θανών/ούσα: Μιτσέλη Μαριέτα Χρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜιτσέλη Μαριέτα Χρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧρήστος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΧρυσή Στασινοπούλου
Ηλικία Θανόντος5
ΑσθένειαΚαχεξία εκ γενετής
Ημ/νία Θανάτου1898 01 20 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 01 21
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως36
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣταθόπουλος Γεώργιος Π.
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΦίλος