Ο/Η Θανών/ούσα: Κωνσταντινίδη Ανδριανή

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντινίδη Ανδριανή
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1898 01 19 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 01 20
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως35
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαρκάκης Ξενοφών
Ηλικία Δηλούντος60
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΠαντοπώλης
ΣυγγένειαΣυγγενής