Ο/Η Θανών/ούσα: Αγαλοπούλου Ευθυμία Χρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγαλοπούλου Ευθυμία Χρ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΑιφνίδιος θάνατος
Ημ/νία Θανάτου1898 01 14 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 01 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά*
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως26
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαρασκευόπουλος Αναστάσιος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)