Ο/Η Θανών/ούσα: Δομεστίνης Ανδρέας Γεωργ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔομεστίνης Ανδρέας Γεωργ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος45
ΑσθένειαΑιμορραγία εγκεφαλική
Ημ/νία Θανάτου1898 01 13 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 01 13
Πατρίδα ΘανόντοςΕρέτρια
Επάγγελμα ΘανόντοςΞυλουργός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως21
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚόζης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαφεπώλης
ΣυγγένειαΓυναικάδελ