Ο/Η Θανών/ούσα: Μπαραμπίνος Αθανάσιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜπαραμπίνος Αθανάσιος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1877 03 02 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 03 03
Πατρίδα ΘανόντοςΤρίπολις
Επάγγελμα ΘανόντοςΕμπορος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως100
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚακαρούχας Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΑνδρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΧρωματοποιός
ΣυγγένειαΦίλος