Ο/Η Θανών/ούσα: Παπαδοπούλου Μαρία Δ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠαπαδοπούλου Μαρία Δ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαργαρώ Καλιβρούση
Ηλικία Θανόντος4 ημ.
ΑσθένειαΑιφνίδιος θάνατος?
Ημ/νία Θανάτου1898 01 07 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 01 07
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως12
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαπαδόπουλος ή Μπούρας Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος48
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣιδηρουργός
ΣυγγένειαΠατήρ