Ο/Η Θανών/ούσα: Αντωνίου Αννη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑντωνίου Αννη
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος85
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1898 01 04 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 01 05
Πατρίδα ΘανόντοςΑνδρος
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως8
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομ.*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γ.
Ηλικία Δηλούντος86
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)