Ο/Η Θανών/ούσα: Κοντογιαννοπούλου Δημητρούλα Ι.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1898
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚοντογιαννοπούλου Δημητρούλα Ι.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΑιμορραγία πνευμονική
Ημ/νία Θανάτου1898 01 02 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1898 01 03
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως2
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠλυτάς Ελευθέριος
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΙερεύς
ΣυγγένειαΓείτων