Ο/Η Θανών/ούσα: Χ/Αντωνίου Γεώργιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧ/Αντωνίου Γεώργιος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος92
ΑσθένειαΠνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1897 12 28 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 12 29
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΞυλουργός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως563
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛαιμός Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝεωκόρος
Συγγένεια(μη ορισμένο)