Ο/Η Θανών/ούσα: Αικατερίνη / Εκθετο

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη / Εκθετο
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝοσοκ.
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος12 ημ
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1897 12 25 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 12 26
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως558
ΠαρατηρήσειςΝοσοκ. Εκθ.*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος86
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)