Ο/Η Θανών/ούσα: Καραβέλας Αναστάσιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαραβέλας Αναστάσιος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος68
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1877 02 28 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 03 01
Πατρίδα ΘανόντοςΖάκυνθος
Επάγγελμα ΘανόντοςΤηλεγραφητής
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Αριστέα
Αριθμός Πράξεως98
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚρας Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος65
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ
ΣυγγένειαΦίλος