Ο/Η Θανών/ούσα: Γκούμας Γεώργιος Φ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓκούμας Γεώργιος Φ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΦραγκούλης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη Λουμή Α.
Ηλικία Θανόντος3
ΑσθένειαΒρογχοπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1897 12 24 3πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 12 24
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως556
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓκούμας Φραγκούλης
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης
ΣυγγένειαΠατήρ