Ο/Η Θανών/ούσα: Σπάρος Κωνσταντίνος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣπάρος Κωνσταντίνος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠτωχοκ.
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος91
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1897 12 23 1πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 12 23
Πατρίδα ΘανόντοςΣκόπελος
Επάγγελμα ΘανόντοςΞυλουργός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως553
ΠαρατηρήσειςΠτωχοκ.

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουτσούκος Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος63
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
Συγγένεια(μη ορισμένο)