Ο/Η Θανών/ούσα: Λάμπρου Χριστοφής

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛάμπρου Χριστοφής
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος93
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1897 12 21 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 12 22
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΒαστάζος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως549
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤόλιας Σπυρίδων
Ηλικία Δηλούντος55
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ
ΣυγγένειαΓαμπρός