Ο/Η Θανών/ούσα: Κούρτη Μαρία Στ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚούρτη Μαρία Στ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣτέφανος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΑνεπάρκεια βαλβίδος καρδιάς
Ημ/νία Θανάτου1897 12 21 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 12 22
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [θ]
Αριθμός Πράξεως548
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠερίδης Σταμάτιος Γ.
Ηλικία Δηλούντος16
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαθητής
Συγγένεια(μη ορισμένο)