Ο/Η Θανών/ούσα: Στρουμπούλης Θεοφάνης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣτρουμπούλης Θεοφάνης
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος45
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1877 02 28 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 03 01
Πατρίδα ΘανόντοςΥδρα
Επάγγελμα ΘανόντοςΜαραγκός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Φλουρού
Αριθμός Πράξεως97
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜακρής Γρηγόριος
Ηλικία Δηλούντος38
Πατρίδα ΔηλούντοςΥδρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαραγκός
ΣυγγένειαΦίλος