Ο/Η Θανών/ούσα: Πατζή Αναστασία Ν.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠατζή Αναστασία Ν.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος95
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1876 06 03 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 06 04
Πατρίδα ΘανόντοςΚυδωνίαι
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [Θ]
Αριθμός Πράξεως279
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠλυτάς Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος17
Πατρίδα ΔηλούντοςΤήνος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαραγκός
ΣυγγένειαΕγγονός