Ο/Η Θανών/ούσα: Λυμπούσης Ανδρέας Στ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛυμπούσης Ανδρέας Στ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣταμάτιος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΦθίσις πνευμον.
Ημ/νία Θανάτου1897 12 16 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 12 17
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΔημ. υπάλληλος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως538
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣτρατής Ανδρέας
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΤυπογράφος
ΣυγγένειαΦίλος