Ο/Η Θανών/ούσα: Αλεξάνδρου Λεωνίδας

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑλεξάνδρου Λεωνίδας
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠτωχοκ.
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1897 12 14 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 12 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΕργάτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως533
ΠαρατηρήσειςΠτωχοκ.

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουτσούκος Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος63
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
Συγγένεια(μη ορισμένο)