Ο/Η Θανών/ούσα: Σαργός Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣαργός Νικόλαος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠτωχοκ.
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1897 12 15 7πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 12 15
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα ΘανόντοςΑεργος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως531
ΠαρατηρήσειςΠτωχοκ.

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουτσούκος Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος63
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑχθοφόρος
Συγγένεια(μη ορισμένο)