Ο/Η Θανών/ούσα: Αποστολίδης Κωνσταντίνος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1877
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑποστολίδης Κωνσταντίνος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Τόπακα
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΠνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1877 02 25 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1877 02 26
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως95
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑποστολίδης Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος34
Πατρίδα ΔηλούντοςΣέρραι
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚουρεύς
ΣυγγένειαΠατήρ