Ο/Η Θανών/ούσα: Αγγελόπουλος Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγγελόπουλος Ιωάννης
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος27
ΑσθένειαΚίρρωσις ήπατος
Ημ/νία Θανάτου1897 12 04 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 12 05
Πατρίδα ΘανόντοςΑνδρος
Επάγγελμα ΘανόντοςΕφεδρος στρατιώτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως516
ΠαρατηρήσειςΝοσοκ.*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓεροκομής Αναστάσιος
Ηλικία Δηλούντος53
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝοσοκόμος
Συγγένεια(μη ορισμένο)