Ο/Η Θανών/ούσα: Μπουλούκου Μαρία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜπουλούκου Μαρία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣυμεών
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυαγγελιώ Τίγκα
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΕντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1897 11 29 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 11 30
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως511
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜπουλούκος Συμεών
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΤήνος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛιθοξόος
ΣυγγένειαΠατήρ