Ο/Η Θανών/ούσα: Χ/Χαραλαμπάκης Γεώργιος Μ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧ/Χαραλαμπάκης Γεώργιος Μ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜιχαήλ
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος25
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1897 11 28 1πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 11 28
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΘανόντοςΥπάλληλος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ*
Αριθμός Πράξεως509
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜήλας Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος17
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)