Ο/Η Θανών/ούσα: Αδάμ Δημήτριος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑδάμ Δημήτριος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝοσοκ.
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος65
ΑσθένειαΕνδοκαρδίτις
Ημ/νία Θανάτου1897 11 24 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 11 24
Πατρίδα ΘανόντοςΑνδρος
Επάγγελμα ΘανόντοςΝαυτικός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως499
ΠαρατηρήσειςΝοσοκ.

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος86
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)