Ο/Η Θανών/ούσα: Ανδρόνικος Δημήτριος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνδρόνικος Δημήτριος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΝεφρίτις
Ημ/νία Θανάτου1897 11 21 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 11 22
Πατρίδα ΘανόντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΘανόντοςΜουσικός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως495
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαυλάκης Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΣυγγενής