Ο/Η Θανών/ούσα: Χανιώτη Ειρήνη Ε.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧανιώτη Ειρήνη Ε.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΚατάρρους δυσεντερικός
Ημ/νία Θανάτου1897 11 18 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 11 19
Πατρίδα ΘανόντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικιακά
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως490
ΠαρατηρήσειςΝοσοκ.*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος86
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)