Ο/Η Θανών/ούσα: Σκιάνος Αντώνιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1897
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣκιάνος Αντώνιος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΑποπληξία εγκεφαλ.
Ημ/νία Θανάτου1897 11 17 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1897 11 18
Πατρίδα ΘανόντοςΙταλία
Επάγγελμα ΘανόντοςΝαυπηγοξυλουργός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως488
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)